kancelaria@budzikur.pl
+48 691 981 758

Dla przedsiębiorców

Kontrahent nie płaci, zakładasz spółkę, masz problem z podatkami?
Postępowanie przed Sądami i organami administracji
Windykacja należności – udostępnianie pieczęci prewencyjnej, monitoring płatności
Obsługa prawna spółek
• udzielanie bieżących informacji o aktualnych zmianach w przepisach prawnych i dokonywanie ich wykładni
• udział w negocjacjach i mediacjach
• zakładanie spółek oraz innych podmiotów gospodarczych- akty założycielskie, projekty uchwał, zaskarżanie uchwał,
• rejestracja spółek– wnioski o rejestrację, kompletowanie załączników do wniosków
• zmiany w organach spółek- projekty uchwał, rejestracja zmian
• podział, łączenie i likwidacja spółek- przygotowywanie dokumentów, zgłaszanie
• znaki towarowe – doradztwo, udział w postępowaniu, rejestracja,
• umowy – sporządzanie, opiniowanie, negocjacje
• aspekty prawne procesu inwestycyjnego
• prawo budowlane – umowy, pozwolenia, odwołania, skargi
Nieruchomości
Prawo zamówień publicznych (sporządzanie pism, postępowanie przed KIO i Sądem)
Prawo marketingu
Prawo nowych technologii
• spory w sprawie domen internetowych
• regulaminy serwisów i sklepów internetowych
• umowy z wykonawcami stron internetowych, grafikami, autorami zdjęć,
• nieuprawnione wykorzystanie publikowanych w Internecie treści lub zdjęć
• odszkodowania w związku z naruszeniem prawa autorskiego