kancelaria@budzikur.pl
+48 691 981 758

Klient indywidualny

Chcesz uporządkować kwestię spadku, nieruchomości, masz problem z pracodawcą?

Klienci indywidualni mogą liczyć na porady i obsługę prawną w następujących sprawach i zagadnieniach:

• Rozwód
• Podział majątku
• Alimenty
• Kontakt z dzieckiem
• Spadki
• Umowy
• Nieruchomości
• Sprawy konsumenckie
• Odszkodowania
śmierć bliskiej osoby
•  wypadek komunikacyjny
•  wypadek w pracy
•  wypadek w szkole
•  wypadek na stoku narciarskim, chodniku, podczas wycieczki szkolnej, w sklepie, itp.
•  doznany uszczerbek na zdrowiu
•  błąd w sztuce lekarskiej
•  kradzież, pożar
•  wypadek związany z działaniem przedsiębiorstwa
• Umowy o pracę
• Odwołania od decyzji pracodawcy
• Dochodzenie należności pracowniczych
• Zastępstwo w postępowaniu przed urzędami
• Prawo budowlane
• Prawo sąsiedzkie
• Odwołania
• Zastępstwo przed Sądami Administracyjnymi
• Prywatne akty oskarżenia
• Sporządzanie zawiadomień o przestępstwie
• Prawo wykroczeń – obrona w postępowaniu w sprawach o wykroczenia