kancelaria@budzikur.pl
+48 691 981 758

Usługi

W naszej kancelarii znajdziesz pomoc prawną zakresie:

• prawa cywilnego
• prawa rodzinnego
• prawa administracyjnego
• prawa handlowego
• prawa gospodarczego
• prawa zamówień publicznych
• prawa pracy
• prawa ubezpieczeń
• prawa nowych technologii
• prawa własności przemysłowej
• postępowania przed sądami polubownymi ds. domen internetowych
• gospodarki nieruchomościami oraz geodezji i kartografii

Pomoc prawna świadczona przez nas obejmuje w szczególności:

• udzielanie pisemnych porad i ustnych konsultacji w zakresie prawa
• sporządzenie opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych
• opracowanie projektów wszelkich aktów prawnych, w tym: umów, porozumień, ugód, uchwał, regulaminów i zarządzeń
• koordynację prawną procesu przekształceń organizacyjno prawnych przedsiębiorców
• zastępowanie klienta lub udział łącznie z nim w negocjacjach
• reprezentowanie klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami, urzędami i innymi organami oraz wnoszenie wszelkich związanych z tym pozwów, podań, wniosków, środków odwoławczych i innych pism
• windykacja należności

Dokumentacja RODO

Kancelaria przygotowuje pełną dokumentację dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych pracowników i kontrahentów przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. Dokumentacja jest zgodna z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9RODO).  Zakres usług obejmuje zarówno przygotowanie dokumentacji, jej aktualizację, jak również szkolenie pracowników i pomoc prawną w przypadku stwierdzonych naruszeń zasad przetwarzania danych osobowych.

Szkolenia

Kancelaria świadczy szeroką gamę szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów.  Szkolenia są prowadzone w formach uzgodnionych z Klientem (warsztaty, wykłady), a ich poziom merytoryczny jest gwarancją efektywności i satysfakcji dla organizatora.
Jeżeli jesteś przedsiębiorcą możesz liczyć na:
• stałą pomoc prawną w określonym wymiarze godzinowym za zryczałtowanym wynagrodzeniem miesięcznym;
• stałą pomoc prawną bez określenia miesięcznego wymiaru godzinowego, realizowaną na podstawie konkretnych zleceń odrębnie rozliczanych;
• doraźną pomoc prawną wykonywaną na podstawie konkretnego zlecenia klienta.

KONSULTANCI

Zapewniając najwyższą jakość usług, współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin. Są oni konsultantami w sprawach wymagających szczegółowej wiedzy z danego zagadnienia.
Marta Graczyk – analityk finansowy, w zawodzie pracuje od dziesięciu lat.
Specjalizacja: rachunkowość, podatki.
Magdalena Strożek – Kucharska – doktor nauk prawnych.
Specjalizacja: prawo i postępowanie administracyjne.
Jan Maciejewski – mgr inż.
Specjalizacja: BHP, P. -poż, Doradztwo personalne.